Boekerij

Historische teksten belangrijk voor Vlaanderen en de Nederlanden
Charter van Kortenberg 27/09/1312 In het charter beloofde de hertog van Brabant om bepaalde rechten en vrijheden te waarborgen. Het volk kreeg het recht op opstand. Er ontstond uit dit charter een soort "parlement", beter bekend als "De Heren van Cortenbergh". Word-document
De Blijde Inkomst 1356 Gelijkaardig aan het Charter van Kortenberg. De hertog verleent opnieuw enkele rechten en vrijheden, waaronder het recht op opstand. Word-document
Pacificatie van Gent 08/11/1576 De Pacificatie van Gent is een overeenkomst tussen de bondgenoten van de Nederlanden. Willem van Oranje streefde naar eenheid in de 17 gewesten met vrijheid van godsdienst voor ieder. Word-document
Unie van Utrecht 20/01/1579 Grondwet van de Verenigde Nederlanden. Deze akte inspireerde onder meer de Amerikaanse grondwet van 1777 "Articles of Confederation" alsmede het Tractaet van Vereeniginghe van de Verenigde Nederlandse Staten. Word-document
Plakkaat van Verlatinghe 26/07/1581 Akte van afzwering van Filips II die neerkwam op een Nederlandse onafhankelijkheidverklaring. Deze akte inspireerde onder meer de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776. Word-document
Onafhankelijkheidsverklaring van het Graafschap Vlaanderen 04/01/1790 Akte van afzwering van Jozef II ten tijde van de Brabantse Omwenteling. Word-document
Tractaet van Vereeniginghe ende oprechtinge van het souvereyn congres der Vereenigde Nederlandse Staeten 11/01/1790 Oprichting en grondwet van de Verenigde Nederlandse Staten (Zuidelijke Nederlanden, na opstand tegen de Oostenrijkers.) Word-document
Grondwet van de Bataafse Republiek 01/05/1798 De Bataafse Republiek was de opvolger van de Republiek der Verenigde ProvinciŽn. Ze werd opgericht naar voorbeeld van de Franse republiek en werd in 1806 vervangen door het Koninkrijk Holland. Word-document
Grondwet voor de Verenigde Nederlanden 1814 Grondwet voor de Verenigde Nederlanden onder Koning Willem I. Word-document
Belgische Grondwet 07/02/1831
Versie 1994
Grondwet na de tweede scheiding der Nederlanden. Nog steeds in voege. Word-document
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1848
Versie 2002
Nieuwe grondwet van Nederland na de volksrevoluties van 1848. Nog steeds in voege. PDF-document
Onafhankelijkheidsverklaring Vlaanderen 22/12/1917 Onafhankelijkheidsverklaring tijdens de Duitse bezetting, door de collaborerende aktivisten, maar zij vinden geen steun, noch bij de passifisten, noch bij de rest van de bevolking, noch bij de bezetter. Word-document

Discussie over de Vlaamse grondwet
Volg de discussie op de webstek van het Vlaams Parlement, in de commissie "Vlaamse Grondwet".
Voorstel sp.a Stuk 623 (2005-2006) Voorstel van resolutie van de heren Norbert De Batselier en Herman Lauwers houdende het Handvest van Vlaanderen PDF-document
Voorstel VLD Stuk 632 (2005-2006) Voorstel van bijzonder decreet van de heren Sven Gatz en Bart Somers en de dames Patricia Ceysens, Marleen Vanderpoorten en Anne Marie Hoebeke houdende de invulling van de Vlaamse constitutieve autonomie PDF-document
Voorstel Vlaams Belang Stuk 726 (2005-2006) Voorstel van resolutie van de heren Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire, de dames Gerda Van Steenberge en Marijke Dillen en de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Filip Dewinter betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat PDF-document
Voorstel CD&V en N-VA Stuk 747 (2005-2006) Voorstel van resolutie van de heren Luc Van den Brande, Jan Loones, Ludwig Caluwť en Kris Van Dijck en de dames Helga Stevens en Joke Schauvliege betreffende de Grondwet voor Vlaanderen PDF-document
Voorstel CD&V, N-VA en sp.a Stuk 1643 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Ludwig Caluwť, Kris Van Dijck en Bart Van Malderen betreffende het Handvest voor Vlaanderen PDF-document

Andere historische teksten
Verklaring van de rechten van de mens en van de burger 26/08/1789 Frankrijk (In het Frans) Uiteenzetting van de rechten en de plichten van de mens en van de burger, bevochten door de Franse Revolutie. Word-document
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 10/12/1948 VN De belangrijkste referentietekst op het gebied van de fundamentele mensenrechten, in 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Word-document
21 punten 18/08/1980 Polen (In het Engels) De 21 eisen van Solidarnosc en de stakende arbeiders in Gdansk. De stakingen waren het begin van de afbrokkeling van het communistisch regime in Polen. De lijst van 21 punten werd door de UNESCO opgenomen op de werelderfgoedlijst. Word-document

Liederen
Wilhelmus 1570 Marnix van St.-Aldegonde
Geuzenlied uit de 80-jarige oorlog, nu het Nederlands volkslied.
Word-document
De Vlaamse Leeuw 1847 Hippoliet Van Peene en Karel Miry
Het Vlaams volkslied.
Word-document
Gebed voor het Vaderland 1922 Remy Piryns en Gaston Feremans Word-document

Made in Flanders

Laatst bijgewerkt op 03/03/2018